ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)

6 ก.พ.2562 นายเสกสรรค กอเส็ม รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม โดยวันแรก เป็นการประชุมระดมความคิดเห็นการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นรายจังหวัด และการจัดนิทรรศการ และวันที่สอง ตัวแทนแต่ละจังหวัดจะมีการนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาที่ประสบความสำเร็จตามบริบทของพื้นที่ ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

ขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์ จชต.
www.pattani3.go.th