สพป.สุรินทร์ เขต 1 ดำเนินการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์  2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  ระดับชั้น ป.6  สอบในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และระดับชั้น ม.3 สอบในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์  2565 โดยการสอบเป็นไปตามความสมัครใจ  และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019  อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 รอง ผอ.เขตพื้นที่ และศึกษานิเทศก์  ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ  เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบ กรรมการ​ ผู้ดำเนินการสอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน​