สพป.สงขลา เขต 3 ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3 โดยได้กำหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทุกสังกัดพร้อมกันในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562