สพป.หนองคาย เขต 1 ปฐมนิเทศและมอบนโยบาย ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการปฐมนิเทศและมอบนโยบาย แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมี คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมบรรยายพิเศษ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการปฏิบัติราชการ การจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 อีกด้วย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด