สพป.สระบุรี เขต ๒ รายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางกชพร ศิริปรุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์ ศึกษานิเทศก์, นายวิรุต หนองหงอก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เป็นผู้ติดตามการรายงานผลการบริหารจัดการในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมรายงานผลการบริหารจัดการดังกล่าว จำนวน ๒ เขต ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ โดยการนำของ นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑