ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ และ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้กำลังใจครูและนักเรียน ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย โดยได้เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดหนองตาบุญ อำเภอวิหารแดง มีนายปัญญา เต็งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นหัวหน้าสนามสอบ, โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุง อำเภอหนองแค โดย นายเวียงชัย ลุนภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง เป็นหัวหน้าสนามสอบ และโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มี นางสาวกัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ เป็นหัวหน้าสนามสอบ