สพป.สร.1 แสดงความเสียใจกับครอบครัวนักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

วันที่  15  กุมภาพันธ์  2565  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  มอบหมาย  นายวันชัย  คำพาวงศ์  รอง ผอ.เขตพื้นที่  นายจำรัส  สอนกล้า  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วางหรีดแสดงความเสียใจ และมอบเงินส่วนหนึ่งช่วยเหลือครอบครัวเป็นค่าจัดการศพ  เด็กชายวีระพันธ์  ศักดิ์สิทธิ์ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2565