รมช.ศธ. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณ์การจัดการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ทางการศึกษาในระดับพื้นที่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งวันนี้ตัวแทนแต่ละจังหวัดจะมีการนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาที่ประสบความสำเร็จตามบริบทของพื้นที่ โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน ต่อพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน และรับฟังการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ของการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี

(ภาพ/นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก สพป.ปัตตานี เขต 1 , ว่าที่ร้อยตรี มารุต มณีโชติ สพป.นราธิวาส เขต 3
ข่าว/นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก สพป.ปัตตานี เขต 1)