จังหวัดแพร่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 เขตพื้นที่ในจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ โดยนายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดย นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ 2 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่