พิธีรับมอบอาคารโรงปูนรักษ์ชุมชน ๗ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ สพป.สระบุรี เขต ๒

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๕๙ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีรับมอบอาคารโรงปูนรักษ์ชุมชน ๗ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด, บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย การนี้ ได้รับเกียรติจาก นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์  นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานในพิธี โดยนางวัชรี สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ กล่าวต้อนรับ