ผอ.สพม.แพร่ เปิดกิจกรรม LWS Open House 2021 นิทรรศการห้องเรียนออนไลน์

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “LWS Open House 2021 นิทรรศการห้องเรียนออนไลน์” ปีการศึกษา 2564 ซึ่งโรงเรียนลองวิทยาจัดขึ้นเพื่อนำเสนอนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผลงานวิชาการต่างๆ ของโรงเรียน ณ โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่