สพฐ. ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สังกัด สพม.15

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9,รุ่นที่ 10 ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8 และนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนทุนการศึกษาของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี สังกัดสพม.เขต 15 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนายสุธี บุญญะถิติ รองผอ.สพม.16 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.15 มอบหมายให้นางสาวกัลย์วีร์กร มะสุไลมัน นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้