สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กะฮังเกมส์ ครั้งที่ ๙)

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้มอบหมายให้ นายพรชัย  ดาวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กะฮังเกมส์ ครั้งที่ ๙) เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบหลักเกณฑ์การแข่งขัน กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาฟุตซอล กีฬาเปตอง และกรีฑา และพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรง สมบูรณ์ สร้างนิสัยมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒