นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 มอบหมายงานและนิเทศการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแล ของ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ทั้ง 4 ท่าน

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายงานและนิเทศ​การปฏิบัติ​หน้าที่​ราชการ​แทน การกำกับและดูแลงานในแต่ละกลุ่มของ รอง ผอ.สพป. ปัตตานี เขต 3 การประพฤติ​ปฏิบัติ​ตนให้เหมาะสมแก่นางลภาภัทร พลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ. สพป.ปัตตานี เขต 3 ณ ห้อง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th