สพป.ปัตตานี เขต 3 จับมือ มอ.ปัตตานี PLC พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดปัตตานี

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ตามโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดปัตตานี ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีณ ห้องประชุมวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3 มีคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี ผู้บริหารและครูโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านช่องแมว โรงเรียนบ้านโคกนิบง และโรงเรียนบ้านกะรุบี คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรม และมีวิทยากรรับเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นายสมปอง ชินตะวัน รอง ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 3 และ ดร.อัครเจตน์ สีหะวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย จ.ศรีษะเกษ ณ ห้องประชุมสลินดง สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th