สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” หลังที่ ๑๖ มอบให้ นายณัฐพล ไกยสุทธิ์ นักเรียนโรงเรียนหินกอง “พิบูลอนุสรณ์”

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” หลังที่ ๑๖ มอบให้ นายณัฐพล ไกยสุทธิ์ นักเรียนโรงเรียนหินกอง “พิบูลอนุสรณ์” ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านได้รับความเสียหาย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา, นางสาวพรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง “พิบูลอนุสรณ์”, ประธานสหวิทยศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีดังกล่าว โดยได้รับความเมตตาจากพระอนัน ติกขญาโณ เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย ประกอบพิธีเจิมบ้านและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บ้านเลขที่ ๒๒/๕ หมู่ ๖ ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี รวมมูลค่าในการสร้างบ้านซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ จากหลายภาคส่วน รวม ๒๑๖,๕๓๘.-บาท ตามเจตนารมณ์ของกองทุนโอบอุ้มคุ้มครองเพื่อเด็กสระบุรี เขต ๒ แข็งแกร่ง