สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลเรื่องการเลื่อนเงินเดือน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากร สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม Conference Room สพป.สงขลา เขต 3