สพป.สร.1 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการผ่านโปรแกรม ZOOM meeting

                     วันที่  22  กุมภาพันธ์  2565  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  มอบหมาย  นายเปโส  ขบวนดี  รอง ผอ.เขตพื้นที่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ร่วมประชุมผ่านโปรแกรม  ZOOM  meeting เรื่อง  การขับเคลื่อนนโยบาย  จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในระบบ e-MES