“สายใยผูกพัน มั่นเกลียวตลอดไป” ชาว สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมอำลา นายสมปอง ชินตะวัน ในโอกาสไปตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนางลภาภัทร พลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรใน สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมอำลานายสมปอง ชินตะวัน รอง ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ในโอกาสจะเดินทางไปรับตำแหน่ง รอง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th