นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงนามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์  ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ประธานประจำเขตตรวจราชการที่ 7  กล่าวต้อนรับและให้แนวทางการปฏิบัติงานในเขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา) ณ ห้องบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1 อ.เมือง จ.นราธิวาส

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th