สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหนังสือ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุณี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานในการมอบหนังสือโดยการสนับสนุนจากบริษัท นานมีบุคส์ จำกัด ตามโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดื้งคลับ ปีที่ ๒๓