สพป.สงขลา เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาโครงการ รร.คุณภาพประจำตำบล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาโครงการ รร.คุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการ รร.คุณภาพประจำตำบล จำนวน 48 โรง ในการประชุมครั้งนี้เพื่อนำผลการระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อมูลรายโรงเรียนตามแนวทาว 10 ขั้นตอน ของ สพฐ.ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาโครงการ รร.คุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.เป็นผู้จัดการประชุม