ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  นายฉลาด  สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะกรรมการเข้าประเมิน เด็กหญิงภัทราพร  แพงทรัพย์  นักเรียนโรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก  อ.เมือง จ.สุรินทร์  สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา  2564  (ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11) ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  การนี้  นายคำปุ่น  บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 มอบหมาย นายเปโส  ขบวนดี  รอง ผอ.เขตพื้นที่  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินและร่วมเป็นเกียรติการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานครั้งนี้