ผู้บริหารการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3 เข้าคารวะ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนางลภาภัทร พลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ. สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินทางเข้าคารวะนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม และนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 คนใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดปัตตานีต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th