สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการจัดทำพิธีมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมิน อย.น้อย

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมิน อย.น้อย ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการ อย.น้อยในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นว่าโรงเรียนในสังกัดต่างก็มีความสนใจ มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาตนเองจนผ่านการประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และได้รับรางวัล อย.น้อย ประจำปี 2563 รวมจำนวน 12 โรงเรียน โดยมีนางสาวจีรพรรณ หินวรรณ นำคณะนายแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาร่วมเป็นสักขีพยาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด