โรงเรียนวัดหงส์รัตนราม สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร นำตัวแทนนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จาก ดร.สุภาวดี สุวรรณประทีป

วัน 23 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวัดหงส์รัตนราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดย นายวีระ ปรางค์รัตนศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จาก ดร.สุภาวดี สุวรรณประทีป จำนวน 30 ทุน รวม 30,000 บาท รวมทั้งมอบอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคน ทั้งนี้ โรงเรียนมอบของที่ระลึกเป็นภาพวาด จากโครงาน Digital Painting ของนักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)