โรงเรียนวัดหงส์รัตนราม สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร นำตัวแทนนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จาก ดร.สุภาวดี สุวรรณประทีป

วัน 23 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวัดหงส์รัตนราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดย นายวีระ ปรางค์รัตนศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จาก ดร.สุภาวดี สุวรรณประทีป จำนวน 30 ทุน รวม 30,000 บาท รวมทั้งมอบอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคน ทั้งนี้ โรงเรียนมอบของที่ระลึกเป็นภาพวาด จากโครงาน Digital Painting ของนักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

วัฏจักร ประมวลศิลป์