สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติตามโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมมายให้ ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานกรรมการในการคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะกรรมการ ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิซรอลร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวังใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4