รมว.ศธ พร้อมด้วย เลขาธิการ กพฐ.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์พ. ศ. 2562 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสพฐ 1 อาคารสพฐ 4 ชั้น 2


นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิได้ให้สัมภาษณ์โดยสรุปใจความว่า”ในการที่ตนมาร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อต้อนรับประธาน กพฐ.คนใหม่อีกครั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามกฎหมายและให้ส่งเสริมกันและกันในการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของแต่องค์คณะอีกทั้งยังมีหัวข้อในการประชุมที่น่าสนใจ

เช่นเรื่องการยกระดับมาตรฐานการศึกษาและมาตรการของ ปปช.ในเรื่องของรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนในการเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาและเรื่องมาตรฐานการควบคุมโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเวิลด์แบงก์ได้เคยนำเสนอเพื่อจะได้มีแผนอย่างชัดเจนและเรื่องการสานงานต่อหลังจากที่ตนหมดวาระแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการได้เน้นย้ำให้ทำตามสิ่งที่กฎหมายได้เขียนไว้อย่างเคร่งครัดและให้รู้หน้าที่อีกทั้งยังเคารพหน้าที่ซึ่งกันและกันเพื่อการช่วยกันในการทำงาน”  คลิกชมคลิป