+++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) ++

<<<วันศุกร์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ,นายศักดิ์สิทธิ์ สุภสร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษา ขนาดกลาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน +++ คุณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) ภาพข่าว +ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน