สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม  VDO Conference เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณพ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา