สพม.แพร่ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล และคิดค่าคะแนนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ได้มอบหมายให้นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล และคิดค่าคะแนนย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 ของข้าราชการครูที่ประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่