สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะข้าราชการในสังกัดรับชมการประชุมทางไกล เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนฟอเรนซ์ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กคศ. และ สพฐ. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ และได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนฟอเรนซ์  และรับชมการประชุมสร้างความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ที่ http://youtu.be/7U4GxfS9vLQ