ยินดีกับคุณครูคนใหม่ 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2565  ณ ห้องประชุมกันเกรา  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบปะและแสดงความยินดีกับคุณครูคนใหม่  ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1  จำนวน  27  คน