สพป.ปัตตานี เขต 3 จัดพิธีการรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 26 โรง เพื่อสืบสานโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมวาสุรี สพป.ปัตตานี เขต 3และปัจจุบัน มีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 67 โรง คิดเป็นร้อยละ 100

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th