สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานรับรายงานตัว ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 พร้อมด้วย ดร.วิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 และ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมเรืองปัญญา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยประธานฯได้ให้โอวาทข้อคิดในการปฏิบัติงาน และให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป