สพม.แพร่ จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่