นายภิญโภ หอมไกล รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมรับประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ มอบหมาย  นายภิญโญ  หอมไกล รองผอ.สพม.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วยทีมบริหาร  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเสียงพิณ สพม.กาฬสินธุ์