สพม.แพร่ เข้าร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่