เปิดป้ายอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบัวแดง สพป.นครปฐม เขต 1

 

 

8 กุมภาพันธ์ 2562 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบัวแดง อำเภอกำแพงแสน จังหวัคนครปฐม อาคารเป็นแบบอาคารเรียนใต้ถุนสูงสามารถใช้ประโยชน์ใต้อาคารเป็นห้องประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ ได้

 

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1