สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมรับชมการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 8/2565  “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ข้อราชการและนโยบาย จาก สพฐ. นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมฯ และเวลา 09.00 น.  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565  ผ่านระบบ Video Conference  ส่งสัญญาณจาก สพฐ.  เพื่อสื่อสารนโยบายและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบาย และนำเสนอนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง ได้แก่ ความปลอดภัย (MOE Safety Center),โรงเรียนคุณภาพ และโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”