สพป.สร.1 ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 / 2565 ผ่านระบบ Video Conference

        วันที่  2  มีนาคม  2565  (เวลา 09.00 น.) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.เขตพื้นที่ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 / 2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 3  ประเด็นหลัก คือ เรื่องความปลอดภัย  โครงการพาน้องกลับมาเรียน   และโรงเรียนคุณภาพ  ทั้งนี้  สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้ประสานสถานศึกษาในสังกัด  เข้ารับชมการประชุมครั้งนี้ด้วย