รับมอบห้องน้ำโรงเรียน

8 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 รับมอบห้องน้ำสำหรับคนพิการ จากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและคนอื่นๆทั่วไป ณ โรงเรียนวัดพลับพลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1