สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ RT ชั้น ป. ๑

8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 และโรงเรียนสังกัดเอกชน ซึ่งเป็นสนามสอบ จำนวน 130 สนามสอบ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องหลวงพ่อเสียน มีสบาย สพป.ระยอง เขต 1