สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 8  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นที่  ตามโครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง  สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นที่  มีความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ควรยกย่องของนักเรียน เพื่อนครู เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป สมเป็นปูชนียบุคคล รวมทั้งมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและเพื่อให้มีขวัญกำลังใจ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน เพื่อนครู เพื่อนร่วมงาน หน่วยงานและสังคมอันจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการจากบุคลากรที่ได้รับรางวัลและมีผลงานระดับชาติและนานาชาติให้แก่ผู้ร่วมงานได้รับชมผลงาน ในบริเวณอาคาร สพป.นค.1  สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด จำนวน  230 คน