สพป.ระยอง เขต ๒ มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา จำนวน ๒๙ โรงเรียน ที่ร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา จำนวน ๒๙ โรงเรียน ที่ร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ที่ต้องการส่งเสริม และอนุรักษ์ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองให้คงอยู่ รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตลอดปี ๒๕๖๕