สพป.ระยอง เขต ๒ ต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด โดยกำหนดพื้นที่จังหวัดระยองเป็นพื้นที่การเรียนรู้สภาพจริง ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ และโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง