สพม.เลย หนองบัวลำภู ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่น

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบหมายให้นางกชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงานตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ลยนภ.

และสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ในสถานศึกษา รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนต่างสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ลยนภ.

……………………………………………………..

ลิงค์ชมภาพกิจกรรทั้งหมด https://drive.google.com/drive/folders/1a2lq_0ef4ZK2c2nikjZD1KtpW3BcuAgr?usp=sharing