สพม.เลย หนองบัวลำภู สรรหาพนักงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา 4 วิชาเอก ประกอบด้วย วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรม บรรจุที่โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา วิชาเอกภาษาไทย บรรจุที่โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา วิชาเอกคณิตศาสตร์ บรรจุที่โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา วิชาเอกพลศึกษา (มวยไทย) บรรจุที่โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม วิชาเอกภาษาอังกฤษ บรรจุที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู และช่างไม้ บรรจุที่สพม.เลย หนองบัวลำภู

ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการสอบ ภาค ก. และภาค ข. ส่วนภาคบ่ายจะเป็นการสอบ ภาค ค. ประเมินความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ที่ สนามสอบโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าสอบทุกคน ทุกตำแหน่ง ผ่านมาตรการที่กำหนดไว้ทุกอย่าง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ ผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อ และการนำผลตรวจ RT-PCR หรือผลตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบภายใน 72 ซั่วโมงมาแสดง และจะประกาศผลภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565 นี้

………………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากนายวีระ ยาคม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวพัชราภรณ์ ชัยชมภู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพม.เลย หนองบัวลำภู

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1ijueXs1BoXdA8x0Mng6zv-0zKvweTRlt?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1LkNI35P2EsI9xNHajjmAX8ov5zaaoBUo?usp=sharing