โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สังกัด สพป.พังงา จัดแข่งขันกีฬาสี “ทุ่งเจดีย์เกมส์” ๖๑

          วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ทุ่งเจดีย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สังกัด สพป.พังงา เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย และรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี นายบุญรัฐ  หลักแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ กล่าวรายงานในพิธีฯ  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา