กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต เช่น การกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต เช่น การกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ อาคารอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 2